Chính sách bảo mật của website ThucphamchayThanhDung.com

Vui lòng tham khảo thông tin dưới đây để tìm hiểu thêm về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin đó khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ do chúng tôi cung cấp (“Dịch vụ”). Trang web này là được cung cấp bởi ThucphamchayThanhDung.com và các tên gọi của nó (“ThucphamchayThanhDung.com,” “website” hoặc “chúng tôi”). Chính sách này bao gồm cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng trên hoặc thông qua Dịch vụ và các trang web liên quan khác mà chính sách này được đăng ở cuối trang Web. Bạn đồng ý rằng Chính sách quyền riêng tư này là một phần của Điều khoản sử dụng của chúng tôi, trong đó bạn có thể xem lại tại https://thucphamchaythanhdung.com. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý được ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi. ThucphamchayThanhDung thu thập hai loại thông tin: (1) thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi để cho chúng tôi biết bạn là ai (“Thông tin nhận dạng cá nhân”) và (2) thông tin không tự nhận dạng một cá nhân cụ thể (“Thông tin nhận dạng không phải cá nhân Thông tin”).

Thông tin cá nhân

Bạn có thể duyệt các Trang web của Dịch vụ mà không cần cho ThucphamchayThanhDung biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân. Tuy nhiên, khi bạn giao dịch với chúng tôi hoặc đăng ký mở tài khoản với ThucphamchayThanhDung, chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin về bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và địa chỉ mà chúng tôi thu thập và sử dụng như được tiết lộ trong Chính sách quyền riêng tư này. Khi bạn gửi thông tin về bản thân cho chúng tôi, bạn sẽ không ẩn danh với chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin bổ sung về bạn khi bạn tham gia vào một số hoạt động nhất định trên Dịch vụ, chẳng hạn như:

  • (a) khi bạn đăng ký nhận ưu đãi đặc biệt;
  • (b) khi bạn truy cập Website hoặc các trang của một số đối tác của ThucphamchayThanhDung;
  • (c) khi bạn tương tác với các ưu đãi và quảng cáo;
  • (d) khi bạn đăng nhập vào Dịch vụ bằng tài khoản của mình;
  • (e) khi bạn hoàn thành một cuộc khảo sát;
  • (f) khi bạn đăng nội dung hoặc cung cấp phản hồi cho chúng tôi;
  • (g) khi bạn tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc rút thăm trúng thưởng

ThucphamchayThanhDung cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác và thêm thông tin đó vào thông tin tài khoản của bạn. Việc cung cấp thông tin hoàn toàn là tùy chọn của bạn; tuy nhiên, không phải tất cả các tính năng và dịch vụ (chẳng hạn như trả lời các câu hỏi của bạn) đều có sẵn cho bạn nếu bạn chọn không cung cấp thông tin. Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bạn đồng ý với việc chúng tôi chuyển và lưu trữ thông tin đó.

Thông tin không thể nhận dạng cá nhân

Chúng tôi tự động nhận và thu thập Thông tin không thể nhận dạng cá nhân trên nhật ký máy chủ của chúng tôi từ trình duyệt của bạn, bao gồm địa chỉ IP của bạn, Bộ định vị tài nguyên thống nhất (“URL”) mà bạn vừa đến, URL tiếp theo bạn truy cập, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt , ngày và giờ truy vấn của bạn, thông tin cookie ThucphamchayThanhDung và các trang bạn yêu cầu. Thông tin này được tuân thủ và phân tích trên cả cơ sở cá nhân và tổng hợp. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba để thu thập, theo dõi và phân tích thông tin được thu thập như mô tả ở trên.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi chủ yếu sẽ sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân cho các mục đích sau: (a) để cung cấp Dịch vụ cho bạn; (b) để tùy chỉnh quảng cáo và nội dung bạn nhìn thấy; (c) thực hiện bất kỳ giao dịch nào, bao gồm, các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ; (d) cải thiện các dịch vụ và dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn; (e) tiến hành nghiên cứu; (f) hỗ trợ bạn; (g) cung cấp cho bạn các bản cập nhật và thông báo về Dịch vụ, Chính sách quyền riêng tư cũng như các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (h) liên hệ với bạn trong một số trường hợp nhất định; (i) cung cấp cho bạn các ưu đãi từ chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi và từ các bên thứ ba mà bạn có thể quan tâm và (j) cung cấp báo cáo ẩn danh cho các khách hàng nội bộ và bên ngoài. Ngoài ra, ThucphamchayThanhDung sẽ sử dụng địa chỉ email và số điện thoại của bạn để liên hệ với bạn trong các trường hợp sau: để trả lời các câu hỏi hỗ trợ của bạn, để thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với chính sách hoặc trang web của chúng tôi, để yêu cầu bạn tham gia vào các cuộc khảo sát người dùng và để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và thông tin tiếp thị mà bạn yêu cầu. Chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin nhận dạng phi cá nhân để chẩn đoán sự cố với máy chủ và phần mềm của chúng tôi, để quản lý Dịch vụ và để thu thập thông tin nhân khẩu học. Các mạng và máy chủ quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho chúng tôi các báo cáo cho chúng tôi biết có bao nhiêu quảng cáo đã được hiển thị và nhấp vào trên ThucphamchayThanhDung theo cách không xác định danh tính cá nhân của bất kỳ cá nhân nào. để quản lý Dịch vụ và để thu thập thông tin nhân khẩu học. Các mạng và máy chủ quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho chúng tôi các báo cáo cho chúng tôi biết có bao nhiêu quảng cáo đã được hiển thị và nhấp vào trên ThucphamchayThanhDung theo cách không xác định danh tính cá nhân của bất kỳ cá nhân nào. để quản lý Dịch vụ và để thu thập thông tin nhân khẩu học. Các mạng và máy chủ quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho chúng tôi các báo cáo cho chúng tôi biết có bao nhiêu quảng cáo đã được hiển thị và nhấp vào trên ThucphamchayThanhDung theo cách không xác định danh tính cá nhân của bất kỳ cá nhân nào.

Lưu trữ thông tin

ThucphamchayThanhDung có thể đặt và truy cập cookie của ThucphamchayThanhDung trên thiết bị của bạn. Khi bạn truy cập Dịch vụ lần đầu tiên, một cookie sẽ được gửi đến máy tính của bạn để nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn. “Cookie” là một tệp nhỏ chứa một chuỗi ký tự được gửi đến máy tính của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng của bạn khi bạn truy cập một trang web; nhiều dịch vụ Web chính sử dụng chúng để cung cấp các tính năng hữu ích cho người dùng của họ. Mỗi trang web có thể gửi cookie của riêng mình tới trình duyệt của bạn. Hầu hết các trình duyệt được thiết lập để chấp nhận cookie. Bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc để cho biết khi nào cookie được gửi; tuy nhiên, nếu bạn từ chối cookie, bạn sẽ không thể đăng nhập vào Dịch vụ hoặc tận dụng tối đa Dịch vụ của chúng tôi. ThucphamchayThanhDung sử dụng cookie cho các mục đích chung sau: (a) để theo dõi các tùy chọn của bạn, chẳng hạn như địa chỉ địa phương bạn nhập; (b) để truy cập thông tin của bạn khi bạn đăng nhập để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nội dung được cá nhân hóa của bạn; (c) để hiển thị các quảng cáo phù hợp nhất, dựa trên sở thích và hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi; và (d) và để giúp chúng tôi phân tích và ước tính lưu lượng truy cập cũng như việc sử dụng các tính năng trên Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng “thẻ pixel”, là các tệp đồ họa nhỏ cho phép chúng tôi giám sát việc sử dụng Dịch vụ. Thẻ pixel có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP của máy tính đã tải xuống trang mà thẻ xuất hiện trên đó; URL của trang mà thẻ pixel xuất hiện; thời gian (và khoảng thời gian) trang chứa thẻ pixel đã được xem; loại trình duyệt đã truy xuất thẻ pixel; và số nhận dạng của bất kỳ cookie nào được đặt trước đó bởi máy chủ đó trên máy tính của bạn.

Quảng cáo

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty khác theo thỏa thuận với chúng tôi để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ. Các công ty này có thể thu thập và sử dụng [Thông tin nhận dạng phi cá nhân] (ví dụ: thông tin luồng nhấp chuột, loại trình duyệt, ngày và giờ, chủ đề của quảng cáo được nhấp hoặc cuộn qua) trong khi bạn truy cập Dịch vụ và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ có thể được bạn quan tâm nhiều hơn. Các công ty này thường sử dụng cookie, đèn hiệu web của bên thứ ba và/hoặc thẻ pixel để thu thập thông tin này. Để tìm hiểu thêm về thông lệ quảng cáo hành vi này nói chung và các tùy chọn mà bạn có, bao gồm tùy chọn của bạn hoặc từ chối loại quảng cáo này. Những cookie này, thuật toán dữ liệu và thẻ pixel không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ máy tính của bạn, chẳng hạn như địa chỉ e-mail của bạn. Việc các công ty khác sử dụng cookie của họ tuân theo chính sách quyền riêng tư của riêng họ, không phải chính sách này. Các nhà quảng cáo hoặc các công ty khác không có quyền truy cập vào cookie của ThucphamchayThanhDung.

Quảng cáo được nhắm mục tiêu bởi ThucphamchayThanhDung

Để phục vụ các ưu đãi và quảng cáo mà người dùng của chúng tôi có thể quan tâm, chúng tôi có thể hiển thị các quảng cáo được nhắm mục tiêu trên Dịch vụ dựa trên Thông tin nhận dạng cá nhân do người dùng của chúng tôi cung cấp, bao gồm địa chỉ và hồ sơ. Chúng tôi không cung cấp Thông tin nhận dạng cá nhân này cho các nhà quảng cáo của chúng tôi khi bạn tương tác với một quảng cáo như vậy. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng các nhà quảng cáo (bao gồm cả các công ty phân phối quảng cáo) có thể xác định dựa trên phân tích của riêng họ rằng người dùng tương tác với quảng cáo do ThucphamchayThanhDung nhắm mục tiêu có thể phù hợp với một danh mục nhân khẩu học nhất định; ví dụ: nhà quảng cáo có thể xác định rằng nam giới ở độ tuổi 25-34 đang tương tác với một quảng cáo nhất định trên ThucphamchayThanhDung từ một khu vực địa lý cụ thể.

Chia sẻ và tiết lộ thông tin

ThucphamchayThanhDung không cho thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân về bạn với những người khác hoặc các công ty không liên kết ngoại trừ việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, khi chúng tôi được bạn cho phép hoặc trong các trường hợp sau: Chúng tôi cung cấp thông tin cho các đối tác đáng tin cậy, những người làm việc thay mặt hoặc với ThucphamchayThanhDung theo thỏa thuận bảo mật. Các đối tác đáng tin cậy này bao gồm các công ty mà ThucphamchayThanhDung có thể vận hành các trang web hoặc trang web đồng thương hiệu để mở rộng dịch vụ của họ bằng Dịch vụ của ThucphamchayThanhDung. Những đối tác đáng tin cậy này có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn, đánh giá hiệu quả của dịch vụ và giúp ThucphamchayThanhDung liên lạc với bạn về các ưu đãi từ ThucphamchayThanhDung và các đối tác tiếp thị của chúng tôi. Tuy nhiên, các công ty này không có bất kỳ quyền độc lập nào để chia sẻ thông tin này. Chúng tôi phản hồi bằng lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý hoặc để thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của mình hoặc bảo vệ chống lại các khiếu nại pháp lý. Chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, gian lận đáng ngờ , các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn về thể chất của bất kỳ người nào, vi phạm các điều khoản sử dụng của ThucphamchayThanhDung hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật. Chúng tôi có thể chuyển thông tin về bạn nếu ThucphamchayThanhDung được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác. Trong trường hợp này, ThucphamchayThanhDung sẽ đăng thông báo trên trang web của mình trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và tuân theo một chính sách bảo mật khác. Các trang web được hiển thị dưới dạng kết quả tìm kiếm hoặc được Dịch vụ liên kết đến được phát triển bởi những người mà ThucphamchayThanhDung không kiểm soát. Các trang web khác này có thể đặt cookie của riêng họ trên máy tính của bạn, thu thập dữ liệu hoặc thu thập thông tin cá nhân. ThucphamchayThanhDung có thể trình bày các liên kết ở định dạng cho phép chúng tôi hiểu liệu chúng có được theo dõi hay không. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu và cải thiện chất lượng công nghệ tìm kiếm của ThucphamchayThanhDung. Chẳng hạn, dữ liệu này giúp chúng tôi xác định tần suất người dùng hài lòng với kết quả đầu tiên của truy vấn và tần suất họ chuyển sang các kết quả sau đó. ThucphamchayThanhDung có thể trình bày các liên kết ở định dạng cho phép chúng tôi hiểu liệu chúng có được theo dõi hay không. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu và cải thiện chất lượng công nghệ tìm kiếm của ThucphamchayThanhDung. Chẳng hạn, dữ liệu này giúp chúng tôi xác định tần suất người dùng hài lòng với kết quả đầu tiên của truy vấn và tần suất họ chuyển sang các kết quả sau đó. ThucphamchayThanhDung có thể trình bày các liên kết ở định dạng cho phép chúng tôi hiểu liệu chúng có được theo dõi hay không. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu và cải thiện chất lượng công nghệ tìm kiếm của ThucphamchayThanhDung. Chẳng hạn, dữ liệu này giúp chúng tôi xác định tần suất người dùng hài lòng với kết quả đầu tiên của truy vấn và tần suất họ chuyển sang các kết quả sau đó.

Bảo mật và An ninh

Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân về bạn cho nhân viên và đại lý của chúng tôi, những người mà chúng tôi tin rằng cần phải tiếp xúc với thông tin đó để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn hoặc để thực hiện công việc của họ. Thông tin của bạn được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi đặt tại Việt Nam. Chúng tôi coi dữ liệu là tài sản phải được bảo vệ và sử dụng nhiều công cụ (mã hóa, mật khẩu, bảo mật vật lý, v.v.) để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập bất hợp pháp các đường truyền hoặc thông tin liên lạc riêng tư và những người dùng khác có thể lạm dụng hoặc sử dụng sai thông tin cá nhân của bạn mà họ thu thập được từ trang web. Do đó, mặc dù chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, nhưng chúng tôi không hứa hẹn và bạn không nên mong đợi, rằng thông tin cá nhân hoặc thông tin liên lạc riêng tư của bạn sẽ luôn được giữ kín. Vì email và tin nhắn tức thời không được công nhận là thông tin liên lạc an toàn, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi qua email hoặc dịch vụ nhắn tin tức thời.

Các bên thứ ba

Chính sách quyền riêng tư này chỉ đề cập đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn. Chính sách này không áp dụng cho các hoạt động của các công ty mà ThucphamchayThanhDung không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc cho những người mà ThucphamchayThanhDung không tuyển dụng hoặc quản lý. Dịch vụ có thể bao gồm các ứng dụng, nội dung và/hoặc quảng cáo từ các bên thứ ba có thể thực hiện theo dõi hoạt động của người dùng ngoài hoạt động được mô tả ở đây; ThucphamchayThanhDung không chịu trách nhiệm cho các hoạt động nói trên. ThucphamchayThanhDung không kiểm soát các chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba và bạn phải tuân theo các chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba đó nếu có. Chúng tôi khuyến khích bạn đặt câu hỏi trước khi tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho người khác. Để biết thêm thông tin về từng bên thứ ba như vậy, vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web này. Tất cả các điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực sau 7 ngày kể từ khi chúng được đăng lần đầu trên Dịch vụ, trừ khi sửa đổi đó có quy định khác. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email chính được chỉ định trong tài khoản ThucphamchayThanhDung của bạn hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi, bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bằng cách yêu cầu xóa tài khoản qua email tới info@thucphamchaythanhdung.com. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của tài khoản đã đăng ký.ThucphamchayThanhDung dành cho đối tượng chung. ThucphamchayThanhDung không thu thập hoặc lưu giữ thông tin từ những người mà ThucphamchayThanhDung biết là dưới 13 tuổi và không có phần nào trong Dịch vụ của ThucphamchayThanhDung được nhắm mục tiêu để thu hút bất kỳ ai dưới 13 tuổi.

Yêu cầu thông tin

Nếu bạn có câu hỏi, thắc mắc hoặc đề xuất, xin vui lòng gửi email đến: info@ThucphamchayThanhDung.com.
Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 8 năm 2018