Đùi Gà Sả Chay Thanh Dũng

Đùi gà sả chay Thanh Dũng là một trong những sản phẩm truyền thống của Công ty Thanh Dũng, công ty sản xuất thực phẩm chay đông lạnh uy tín và đảm bảo vệ sinh.