Gà Chay Nửa Con Thanh Dũng

Được sản xuất từ 100% nguyên liệu thuần chay, không biến đổi gen (non-GMO), không hàn the, không phụ gia bảo quản.