Gà cục chay – Hàng xá – Hàng rời

Hàng đóng gói gà cục thường là các sản phẩm đã được đóng gói sẵn trong bao bì tiêu chuẩn và có trọng lượng cố định như 1kg. Trong khi đó, “hàng xá – hàng rời” là sản phẩm không có bao bì tiêu chuẩn và thường được bán theo trọng lượng hoặc số lượng mong muốn của khách hàng, thường là trong các túi lớn từ 5kg trở lên.