Chuyên mục: Ăn Chay Và Sức Khỏe

Nguyên Tắc Cơ Bản Khi Ăn Chay

Để gặt hái được những lợi tích to lớn và mang đến hiệu quả khi ăn chay chúng ta cần cung cấp đầy đủ cho mình nguồn dinh dưỡng cần thiết nhất. Dưới đây là nguyên tắc cơ bản khi ăn chay để tạo sự cân đối và bảo đảm nguồn dinh dưỡng cho cơ thể và cho một sức khỏe tốt. Dù theo …

Nguồn thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng cho người ăn chay

Việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho người ăn chay là rất cần thiết để đảm bảo cho cơ thể khỏe mạnh và thoải mái.  Không giống như nguồn dinh dưỡng từ động vật dinh dưỡng từ thực vất khá đa dạng nhưng không tập trung lại mà để có được nguồn dinh dưỡng …