61 – Hamburger Thịt Chay

  • 100% thuần chay
  • Nguyên liệu an toàn
  • Không chứa hàn the, chất bảo quản.